Javna rasprava: Nacrt budžeta za 2015. g. i Nacrt odluke o izvršenju istog

Općinsko vijeće Visoko je na 22.sjednici, održanoj 22.11.2014.godine usvojilo Nacrt budžeta općine Visoko za 2015.godinu,...

Javna rasprava: Nacrt budžeta za 2015. g. i Nacrt odluke o izvršenju istog

Javna rasprava: Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015.godinu

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i...

Javna rasprava: Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2015.godinu

Javni poziv Službe za poslove Općinskog vijeća

Građanima općine Visoko, općinskim vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine, javnim preduzećima i...

Javni poziv Službe za poslove Općinskog vijeća

Informacija o uslovima rada osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko

Služba za društvene djelatnosti i boračko – invalidsku zaštitu Općine Visoko javnosti prezentuje Informaciju o...

Informacija o uslovima rada osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko

Sve više naplaćenog poreza

Porezna uprava Federacije BiH u periodu januar- oktobar 2014. godine naplatila je ukupno 3.100.631.615 KM...

Sve više naplaćenog poreza


TV Magazin plus

Najnovije vijesti